09378915659 تست و جزوه در تلگرام

منابع وکالت 97 قضاوت 97 ارشد حقوق 97 برنامه ریزی تست جزوه حقوقی

09378915659 تست و جزوه در تلگرام

منابع وکالت 97 قضاوت 97 ارشد حقوق 97 برنامه ریزی تست جزوه حقوقی
09378915659 تست و جزوه در تلگرام


https://telegram.me/lawstudent22

تلگرام
09378915659
09378915659


آزمون آزمایشی وکالت، طرح های آزمونی وکالت، برنامه ریزی وکالت
منابع آزمون وکالت و نحوه مطالعه آزمون وکالت
ویژه وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی و کارشناسی
ارشد تست جزوه جزوات دانلود رایگان وکالت قضاوت
ارشد حقوق
منابع وکالت 97 قضاوت 97 ارشد حقوق 97
برنامه ریزی تست جزوه حقوقی 96 ۹۶ 97 ۹۷

    نحوه رسیدگی به شکایات مولفان مصنفان هنرمندان

,               استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوی

,               داوری ﭘﺬﯾﺮی دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ و دوﻟﺘﯽ

,               جلب ثالث در دیوان عدالت اداری

,               اصحاب دعوا

,               شکایت

,               دعاوی

,               شرایط رد دادرس به علت اظهار نظر پیشین

,               ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺘﻘﺎدات وارد ﺑﺮ ﻧﻬﺎد ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ

,               انتقال دعوی بحثی درباره قائم مقام قانونی از دیدگاه مقررات شکلی

,               تفاوت دادرسی ترافعی وغیر ترافعی

,               دعوای تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق

,               دادرسی در دعاوی ثلاثه

,               آیین و قواعد داوری

,               تبیین جایگاه علم قاضی و اسناد در دادرسی مدنی

,               راهنمای ارائه دادخواست در دیوان عدالت اداری

,               راهنمای ارائه دادخواست در دیوان عدالت اداری

,               نحوه شکایت از وب سایت

,               معاضدت

,               مصادیق دعاوی مالی

,               معیار معقولیت

,               دعوی مستقیم

,               شرط ذکورت در قاضی تحکیم از دید فقهای امامیه

,               ماهیت قضایای حقوقی

,               مفهوم مصلحت عمومی

,               صلاحیت تخصصی یا اختصاصی محاکم

,               صلاحیت مراجع حل اختلاف معاهدات سرمایه

,               ماهیت حکمیت در دعاوی خانواده

,               تاملی بر حق رای در پرتو حقوق اسلامی

,               حکم حکومتی در حوزه قضاء

,               دعاوی راجع به اجاره

,               حل اختلاف مقامات دادسرا

,               مهلت اقامه دعوای اضافی

,               تأملاتی در خصوص دعوای مشتق

,               مفهوم دعوای مشتق

,               تا اولین جلسه دادرسی

,               نقد نگارش آرای قضایی

,               اعتبار امر مختوم آرای داوری در حقوق ایران و آمریکا

,               هزینه باطل کردن تمبر در دعاوی حقوقی

,               دعوای وارد ثالث تبعی

,               حقوق و تکالیف اصحاب دعوی در اولین جلسه دادرسی

,               حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

 

,               ادامه لیست ادم  ▼

,               .

 

,               مرجع‌فایل‌و‌جزوه‌‌حقوقے, [۲۸.۰۴.۱۷ ۰۱:۱۶]

,               ♻️ ۰       آدک

 

,               جزوه دادرسی کیفری۱ جویباری

,               جزوه ایین دادرسی کیفری2 میرزایی

,               جزوه ایین دادرسے ڪیفرے1 بحرالعلوم

,               جزوه آیین دادرسی کیفری1 شایگان فر

,               جزوه دادرسی کیفری٢اکرمی مقدم

,               آدک دکتر خالقی ♫

,               فایل صوتی ق ا د ک

,               آدک آخوندی 5جلد

,               جزوه اجرای احکام کیفری مددی

,               جزوه کیفر شناسی ملکی

,               جزوه اجرای احکام کیفری گلشاد

,               جزوه بی نظیر آیین دادرسی کیفری کامفر

,               جزوه آیین دادرسی کیفری٢ مزرعه

,               جزوه کلیه مباحث آ د ک

,               جزوه اجرای احکام کیفری

,               جزوه حقوق کیفری مواد مخدر ناصر پور

,               جزوه کیفر شناسی ناصر پور

,               جزوه آئین دادرسی کیفری تنگ روی + تست

,               جزوه آیین دادرسی کیفری سماواتی

,               جزوه آیین دادرسی کیفری کامفر

,               جزوه آئین دادرسی کیفری آشوری

,               جزوه ایین دادرسی کیفری 2 حسینی

,               جزوه تاریخ تحولات کیفری

,               جزوۀ آیین دادرسی کیفری عباس زاده

,               جزوه دستنویس آیین دادرسی کیفری ۲ رازلیقی

,               جزوه آیین دادرسی کیفری 2 مویدی

,               جزوه آئین دادرسی کیفری ساولانی

,               آدک الحاقات جدید  ♫

,               آدک بررسی اصلاحات سال94  ♫

,               صوتی قانون آیین دادرسی کیفری ♫

,               آدک 1 جزوه نموداری جدید

,               ایین دادرسی کیفری ۱ حیدریان

,               متن کامل قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اصلاحات

,               محشای آدک جمع حقوقدانان

,               ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری

,               بررسی قانون آئین دادرسی کیفری جدید دکتر اصغر مهابادی

,               نشست نقد و بررسی صلاحیت در آیین دادرسی کیفری

,               صوتی ا د ک استاد اصغرپور

,               ا د ک صوتی کامل

,               فایل صوتی ایین دادرسی کیفری دور اندیشان

,               جزوه ا د کیفری اخوندی 4 جلدی

,               جزوه آیین دادرسی کیفری 1 کاظمی زاده

,               صوتی آیین دادرسی کیفری دکترخالقی

,               فایل صوتی ایین دادرسی کیفری ویژه یادگیری سریع

,               فایل صوتی آدک  ♫

,               رموز کاربردی حقوقی و کیفری

,               ادک صوتی بهنام اسدی

,               تشریح ایین دادرسی کیفری 1

,               تقریرات آیین دادرسی کیفری2 جمشیدی

,               آیین دادرسی کیفری

,               جزوه آیین دادرسی کیفری

,               جدول تطبیقی اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری

,               کمک حافظه آیین دادرسی کیفری

,               بررسی قرار کفالت

,               دست نویس آدک

,               حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

,               تحلیل قانون آدک استاد کشمیری

,               مکاتب کیفری

,               دادخواست

,               آیین دادرسی کیفری ٩٢

,               اصلاحیه نهائی لایحه جدید ادک

,               نکات آیین دادرسی کیفری 100 نکته

,               صلاحیتها در ایین دادرسی کیفری

,               حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

,               آیین دادرسی کیفری

,               حقوق کیفری

,               حجیت نظر کارشناس در امور کیفری

,               حبس

,               تخلفات پژوهشی وزارت علوم

,               اماره قانونی در حقوق کیفری

,               تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی

,               بررسی تبعید به عنوان کیفر اصلی وتکمیلی

,               گونه شناسی سیاست کیفری فنی در قبال رمزنگاری اطلاعات

,               مسئولیت کیفری کودکان نوجوانان

,               انواع روشهای اعدام در گذشته و حال

,               نمونه پرونده کیفری

,               مقاله پرونده شخصیت

,               بررسی کیفرشناختی مقررات حمورابی عبرانی و وندیداد

,               اناطه

,               راه حلی عملی برای مشکل درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

,               نسخ ضمنی قسمتی از ماده 38 قانون آئین دادرسی کیفری

,               عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

,               تبارشناسی تحولات عدالت کیفری اروپا در قلمرو رفتارهای جنسی

,               محدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی

,               رفع مسئولیت کیفری بر اثر جهل حکمی

,               نقش مخبران در آیین دادرسی کیفری ناظر بر جرایم اقتصادی

,               مفهوم قدرت در جامعه شناسی کیفری

,               احتساب ایام بازداشت قبلی

,               محدودیت زمانی اعتبار قوانین کیفری

,               اصول دادرسی منصفانه در امور کیفری

,               جهات و موارد اعاده دادرسی

,               درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری

,               اعاده دادرسی در آرای قطعی کیفری

,               نحوه اقامه دعوی کیفری

,               نفی مرور زمان در حقوق بین الملل کیفری

,               معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان

,               مقررات تجدید نظر از آرا در قانون آدک

,               نقش قطع ظن و شک در تفسیر قوانین کیفرى

,               آیین نامه جبران خسارت ناشی از بازداشت

,               قواعد بازداشت

,               قصاص سقط جنین

,               خسارت تاخیر تادیه

,               ممنوعیت شکنجه در شریعت اسلام

,               ضمانت متهم

,               محاکمه صحرایی

,               اسیب شناسی عدم اجرای اصل هشتم

,               اماره کیفری

,               افق های اعمال کیفر در تعدد مادی جرم

,               حقوق کیفری سوء عرضه کالا در فقه امامیه حقوق ایران و کامن لا

,               دایره المعارف آیین دادرسی کیفری

,               نقد کیفر شناختی تشهیر رسانه ای

,               دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

,               مسولیت کیفری پزشکان

,               اصل برائت و آثار آن در امور کیفری

,               رویکرد عوام گرایی کیفری

,               تحصیل دلیل در حقوق کیفری

,               اجرای دستور جلب در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلستان

,               اشتباه در حقوق کیفری

,               احضار و جلب فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح

,               جهل بسیط متهم و آثار آن

,               اخاذی در حقوق کیفری ایران و انگلستان

,               قواعد حاکم بر استجواب کیفری

,               جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه

 

,               ادامه لیست آدک ▼

,               .

 

,               مرجع‌فایل‌و‌جزوه‌‌حقوقے, [۲۸.۰۴.۱۷ ۰۱:۱۶]

,               ♻️ ۰       جزا

 

,               جزوه حقوق جزا رستمی

,               حقوق و جزای عمومی 1 نمونه 1

,               حقوق و جزای عمومی 1 نمونه 2

,               حقوق و جزای عمومی 1 نمونه 3

,               حقوق و جزای عمومی 2 نمونه 1

,               حقوق و جزای عمومی 3 نمونه 1

,               حقوق و جزای عمومی 3 نمونه 2

,               دانلود متن کامل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

,               مباحثی در علوم جنایی تقریرات دکتر نجفی ابرند آبادی

 

,               متن کامل حقوق جزای عمومی استاد گلدوزیان

,               جزوه جزای اختصاصی 1 2 3 تست حقوق جزای اختصاصی 1م منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی

,               جزوه جزای اختصاصی سپهوند

,               حقوق و جزای اختصاصی 1

,               حقوق و جزای اختصاصی 2

,               جزوه جزای عمومی2 جواهری

,               جزوه جزای عمومی2 ملازمیان

,               جزوه بزهکاری اطفال جواهری

,               جزوه بزهکاری اطفال1 ملازمیان

,               جزوه جزای اختصاصی۲ مویدی

,               جزوه جزای اختصاصی2 زندی

,               جزوه حقوق جزای اخنصاصی 3 حسینی

,               حقوق و جزای اختصاصی 3

,               جزوات حقوق جزا سماواتی

,               جزوه جزای اختصاصی۱ توجهی

,               جزوه جزای اختصاصی٢ توجهی

,               جزوه جزای اختصاصی۳ توجهی

,               حقوق جزای اختصاصی3 آقایی

,               جزوه حقوق جزای اختصاصی٣ نیسی

,               جزوه جزای اختصاصی3 تنگ روی

,               جزوه جزای اختصاصی۱ ساکی

,               جزوه جزای اختصاصی٣ ساکی

,               جزوه حقوق جزای عمومی٢ رشیدیان

,               جزوه جزای اختصاصی2 اقا بابایی

,               جزوه جزای عمومی 2 شعبان زاده

,               جزوه جزای اختصاصی2 موسوی

,               جزوه جزای اختصاصی3 باوی

,               جزوه حقوق جزای عمومی3

,               جزوه بزه کاری اطفال

,               جزوه حقوق جزای اختصاصی1 ملازمیان

,               جزوه بزهکاری اطفال علیزاده

,               جزوه بزه کاری اطفال

,               جزوه حقوق جزای عمومی۳ ناری

,               جزوه جزای اختصاصی3 صبری

,               جزوه جزای عمومی3 صادقی

,               جزوه حقوق جزای اختصاصی

,               جزوۀ حقوق جزای عمومی عباس زاده

,               دایره المعارف جزا

,               محشای جزا 1تا3 گلدوزیان

,               جزوه جزای اختصاصی1 دکتر ساکی

,               جزوه جزای اختصاصی1 دکتر رست

,               جزای اختصاصی1 خانم دکتر گرمارودی

,               جزوه جزای اختصاصی 1 رفاهی

,               جزوه جزای اختصاصی 2 رفاهی

,               جزوه پزشکی قانونی عارفی

,               جزای عمومی3 دکتررمضانی

,               جزوه جزای عمومی۳ بنی نعمه

,               جزوه جزای عمومی 3 آقا بابایی

,               جزوه جزای عمومی3 جعفری

,               جزوه حقوق جزا عمومی استاد ساولانی

,               جزوه جرایم کیفری بازرگانی آبادی

,               جزوه جرایم اقتصادی آبادی

,               جزوه منافی عفت اقایی

,               جزوه تحلیل جرایم ثبتی سبحانی

,               جزوه جزای عمومی2 انتظاری

,               جزوه جزای عمومی2 خدا کرمی

,               جزوه جزای اختصاصی 2 رفاهی

,               جروات1 2 3 جزای عمومی اردبیلی

,               جزوه اختصاصی2 شجاعی

,               جزوه تالیفی سرقت و انواع آن

,               جزوه جزا عمومی 1 منصور آبادی

,               جزوه جزا اختصاصی تطبیقی 1 فاضلی

,               جزوه بررسی تاریخی و تطبیقی قاعد تعدد جرم

,               جزوه بررسی جرم جعل

,               جزوه بررسی جرم اختلاس

,               جزوه سرقت

,               جزوه نمودارهای جزای اختصاصی2 الهی منش

,               جزوه بررسی جرم ارتشاء

,               ۲۴۰ نکته جزا عمومی

,               جزوه حقوق جزای عمومی

,               افزایش جرم

,               جزوه نکات کلیدی حقوق جزای عمومی

,               نکات مهم و کلیدی قانون جدید جزای عمومی

,               جزوه عنصر معنوی جرم استاد نوربها

,               تست حقوق جزای عمومی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی ماده 1 تا 216

,               جرم شناسی

,               100نکته مهم حقوق جزا

,               جزا یوسفی صوتی

,               جزا ماده به ماده شیرین یوسفی صوتی

,               جزاجزوه شامبیانی

,               جزوه جزای اختصاصی1 یعقوبی نژاد

,               جزا اختصاصی دکتر میر محمد صادقی 1.2.3

,               جزا با تفسیر ماده به ماده صوتی

,               فایل صوتی جزای اختصاصی دوراندیشان

,               حقوق جزا اختصاصی

,               جزا صوتی

,               صوتی حقوق جزا دکتر شادی عظیم زاده

,               جزای عمومی فایل صوتی از کتاب دکتر اردبیلی جلد 1

,               صوتی جزای اختصاصی 1 کامل

,               نکـات جزایی از روز یـــکم تا هشتـــم

,               جزای اختصاصی دکتر صادقی

,               نسخ مقررات عام قانون مجازات اسلامی

,               مفهوم جرم و گناه

,               جرایم سازمان یافته

,               جرمشناسی معرفتی

,               نکات کلیدی قصاص

,               فلسفه مجازات

,               حقوق جزای دکتر شادی عظیم زاده

,               مفهوم مهدور الدم

,               جزوه رمز نگاری حقوق جزا دکتر قاضی زاده

,               قواعد قتل و قصاص

,               قصه کلیله و دمنه از دیدگاه جرم شناسی

,               قانون خوانی قانون مجازات اسلامی

,               تفسیر ماده به ماده جزا

,               قانون مجازات اسلامی

,               عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا

,               شروع به جرم

,               جزای عمومی٢ استاد سبزواری

,               مجازات های تعزیری هشتگانه

,               مجموعه تست جزا اختصاصی

,               جرم تحصیل مال

,               تست تفضیلی جزای عمومی

,               رشد جزایی

 

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

مطالب مرتبط جهت مطالعه
0
0