09378915659 تست و جزوه در تلگرام

منابع وکالت 97 قضاوت 97 ارشد حقوق 97 برنامه ریزی تست جزوه حقوقی

09378915659 تست و جزوه در تلگرام

منابع وکالت 97 قضاوت 97 ارشد حقوق 97 برنامه ریزی تست جزوه حقوقی
09378915659 تست و جزوه در تلگرام


https://telegram.me/lawstudent22

تلگرام
09378915659
09378915659


آزمون آزمایشی وکالت، طرح های آزمونی وکالت، برنامه ریزی وکالت
منابع آزمون وکالت و نحوه مطالعه آزمون وکالت
ویژه وکالت، قضاوت، سردفتری، مشاوران حقوقی و کارشناسی
ارشد تست جزوه جزوات دانلود رایگان وکالت قضاوت
ارشد حقوق
منابع وکالت 97 قضاوت 97 ارشد حقوق 97
برنامه ریزی تست جزوه حقوقی 96 ۹۶ 97 ۹۷

بسته جامع وکالت و قضاوت 96

بسته جامع وکالت و قضاوت 96

تدریس صوتی حقوق مدنی شهبازی

تدریس صوتی حقوق مدنی شهبازی

📀پک نکات مهم هر درس و قوانین خاص

📀پک نکات مهم هر درس و قوانین خاص

تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی توکلی

تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی توکلی

تهیه تک درس اساتید

تهیه تک درس اساتید

تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری سماواتی

تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری سماواتی

تدریس صوتی حقوق تجارت توکلی

تدریس صوتی حقوق تجارت توکلی

تدریس صوتی حقوق جزا عظیم زاده

تدریس صوتی حقوق جزا عظیم زاده

تدریس صوتی حقوق جزا سماواتی

تدریس صوتی حقوق جزا سماواتی

تدریس صوتی اصول فقه شبخیز

تدریس صوتی اصول فقه شبخیز

جزوه تجارت دکتر ملکی

جزوه جزا اختصاصی ساولانی

تدریس صوتی حقوق خانواده

کتاب صوتی 504 واژه انگلیسی

تدریس صوتی حقوق ثبت

تدریس صوتی متون فقه

مبانی حقوقی ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون و استثنائات وارده بر ذیل ماده 267 ق م

ماهیت، شرایط و آثار قراردادهای درمان با تاکید بر اسناد بین المللی

تدریس صوتی اصول فقه استاد شهبازی

ماهیت حقوقی شرط فاسخ در قراردادها

ماهیت و شرایط ایفای تعهد در حقوق ایران و مصر

ماهیت و احکام دعوای اضافی در حقوق ایران

گرایش حقوق خصوصی بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر

گرایش حقوق خصوصی (M.A.) دلالی در نظام حقوقی ایران

گرایش حقوق خصوصی – اجتماع حق فسخ با جبران خسارت

گرایش حقوق تجارت بین¬الملل-قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

گرایش حقوق بین¬الملل -حل و فصل اختلافات تجاری بین¬المللی در اتاق بازرگانی بین¬المللی

گرایش حقوق خصوصی تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف ( ایران، انگلیس، آمریکا، فرانسه)

قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(لیسانس و واگذاری کامل)

تهیه تک درس اساتید

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها

علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیرآراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن

عقد استصناع در حقوق ایران

عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر

طواری رسیدگی از طریق داوری

ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

ضمانت در تعهدات

شیوه‌های تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی با تأکید بر رویه قضایی

شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه -.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه

پایان نامه شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی ترکمن

تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی السان

تدریس صوتی آیین دادرسی مدنی توکلی

تدریس صوتی حقوق مدنی گودرزی

تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری تهرانی

تدریس صوتی آیین دادرسی کیفری سماواتی

تدریس صوتی حقوق تجارت خجسته

تدریس صوتی اصول فقه شبخیز

تدریس صوتی اصول فقه سماواتی

تدریس صوتی اصول فقه حسین پور

تدریس صوتی اصول فقه باقری راد

تدریس صوتی حقوق جزا عظیم زاده

تدریس صوتی حقوق جزا تهرانی

تدریس صوتی حقوق جزا سماواتی

تدریس صوتی حقوق مدنی ترکمن

تدریس صوتی حقوق مدنی شهبازی

📀پک نکات مهم هر درس و قوانین خاص

تدریس صوتی حقوق تجارت ملکی

تدریس صوتی حقوق تجارت فرحناکیان

تدریس صوتی حقوق تجارت توکلی

بسته جامع وکالت و قضاوت 96

دانلود رایگان فایل صوتی حقوق

فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی

دانلود فایل صوتی حقوق جزای عمومی

فایل صوتی حقوق تجارت

فایل صوتی قانون مجازات اسلامی

دانلود فایل صوتی قوانین

دکتر باقی استاد حقوق

دانلود فایل صوتی حقوق ثبت

دانلود فایل صوتی حقوق جزا

فایل صوتی قانون مجازات اسلامی

فایل صوتی حقوق تجارت

فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی

دانلود فایل صوتی حقوق تجارت فرحناکیان

دانلود فایل صوتی حقوق جزای عمومی

فایل صوتی آیین دادرسی مدنی دکتر شمس

دانلود فایل صوتی حقوق ثبت

فایل صوتی مدنی 1 دکتر شهبازی

دانلود فایل صوتی حقوق مدنی 1

دانلود فایل صوتی مدنی 3 دکتر شهبازی

دانلود فایل صوتی مدنی 6 دکتر شهبازی

دانلود فایل صوتی مدنی 4 شهبازی

فایل صوتی حقوق مدنی 2 دکتر شهبازی

دانلود فایل صوتی مدنی 7 دکتر شهبازی

دانلود فایل صوتی حقوق جزای عمومی 2

فایل صوتی جزای اختصاصی 1 -2-3

دانلود فایل صوتی جزای اختصاصی 2

فایل صوتی قانون مجازات اسلامی

دانلود فایل صوتی حقوق جزای عمومی 3

دانلود رایگان فایل صوتی حقوق

فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی

دانلود فایل صوتی حقوق تجارت فرحناکیان

دانلود فایل صوتی حقوق تجارت 2

دانلود رایگان فایل صوتی تجارت فرحناکیان

دانلود رایگان فایل صوتی حقوق تجارت

دانلود فایل صوتی مواد قانون تجارت

فایل صوتی حقوق تجارت دکتر قربانی

دانلود فایل صوتی حقوق تجارت دکتر اسکینی

فایل صوتی قوانین

صدای قانون دانلود

فایل صوتی قانون آیین دادرسی کیفری جدید

دانلود فایل صوتی قانون مجازات اسلامی (صدای قانون )

دانلود صدای قانون مجازات اسلامی 92

دانلود رایگان فایل صوتی قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود فایل صوتی قانون مدنی

فایل صوتی قانون مجازات اسلامی جدید

دانلود فایل صوتی قانون آیین دادرسی کیفری

فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی

دانلود فایل صوتی قانون آیین دادرسی مدنی (صدای قانون )

دانلود فایل صوتی قانون تجارت

دانلود صدای قانون تجارت

دانلود فایل صوتی حقوق جزا

دانلود رایگان فایل صوتی حقوق

فایل صوتی حقوق مدنی شهبازی

دانلود فایل صوتی حقوق جزای عمومی

فایل صوتی قانون مجازات اسلامی

دانلود فایل صوتی قوانین

فایل صوتی حقوق تجارت

دانلود رایگان فایل صوتی حقوق جزای عمومی

لطفا به این مطلب امتیاز دهید

مطالب مرتبط جهت مطالعه
0
0